Cenník – účtovníctvo, mzdy, personalistika

Cenník účtovníctva a ďalších našich služieb pre rok 2022 / 2023

Cenník účtovníctvo

Účtovníctvo

Ceny za vedenie a spracovanie účtovníctva je možné dohodnúť podľa položky - účtovného zápisu alebo mesačným paušálom.

 • podľa položiek minimálne 100,- € / mesiac, 1,- € / položka
 • paušálne
 • do 100 položiek: 100,- €
 • do 150 položiek: 150,- €
 • do 500 položiek: 500,- €
 • nad 500 položiek: individuálne
 • možnosť dohodnúť aj individuálne v prípade kombinácie spracovávania účtovníctva súbežne so mzdami, sídlom spoločnosti na našej adrese alebo inými službami, t.j. dohodnúť nižšiu cenu pre klienta

Cena za spracovanie Daňového priznania vrátane príslušných výkazov podľa náročnosti použitých účtovných a daňových inštrumentov a podľa rozsahu: 200 - 500,- € / ročne

Ostatné výkazy a štatistiky nad rámec zmluvne dohodnutých:  40,- € / hod.

 

Mzdy

 • pracovník v pracovnom pomere alebo na dohodu: 10 EUR.

Minimálne 50,- € alebo kombinácia so spracovaním účtovníctva.

Pri väčšom počte zamestnancov je možné dohodnúť individuálne ceny.

 

Personalistika

 • podľa dohody, v prípade spracovávania miezd pre viac ako 10 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere – HPP jednorazovo 5,- € za každého zamestnanca
 • vyhotovenie kompletnej pracovnoprávnej agendy, pracovných dokumentov /pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti individuálna a kolektívna, pracovný poriadok aj s doložkou zachovania mlčanlivosti o know how a obchodných skutočnostiach spoločností a pracovných náplní jednotlivých pracovných pozícií/ podľa rozsahu – 100,- €300,- €.

 

Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo:  50,- € / hod.
 • daňové poradenstvo: 60,- € / hod.
 • obchodné poradenstvo: 50,- € / hod.
 • personálne poradenstvo: 50,- € / hod.
 • právne poradenstvo: 60,- € / hod.

 

Likvidácia, konkurz a ex offo Vašich spoločností

 • Nepoužívané spoločnosti: 1.000,- €
 • Ostatné podľa náročnosti: 3.000,- € až 7.000,- €

 

Právne Služby

 • Valné zhromaždenia: od 150 €
 • založenie spoločnosti: od 300 €
 • zmeny v spoločnostiach: od 200 €
 • ostatné právne služby podľa požiadaviek klienta

 

Ostatné

Podľa potrieb a nárokov klienta podľa vzájomnej dohody

 

Poskytnutie sídla spoločnosti

 • 40,- €60,- € / mesiac (40,- € klient, ktorému spracovávame účtovníctvo a mzdy. 50 až 60,- € klient len so sídlom spoločnosti na našej adrese.)

Ostatné služby pri poskytnutí sídla spoločnosti podľa dohody (označenie sídla spoločnosti obchodným názvom a identifikačným číslom, prijímanie písomností zasielaných na adresu spoločnosti, zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi, umožnenie obchodných schôdzok v sídle spoločnosti za účelom jej obchodného vedenia)