Daňové služby

Odborne, bezchybne, rýchlo a načas ponúkame daňové služby a poradenstvo v zmysle platnej slovenskej legislatívy ktorú naši odborníci – daňoví poradcovia pravidelne monitorujú a vzdelávajú sa v nej. Nezanedbateľná je aj naša pomoc pri optimalizácii všetkých Vašich daňových povinností.

Ponúkame plné generálne zastupovanie pred daňovými úradmi ako daňový poradca. Zabezpečíme daňové poradenstvo, návrhy optimalizácií daní a komplexné daňové poradenstvo na kľúč podľa individuálnych potrieb klienta. Taktiež poradíme pri výbere platenia daní v krajinách Európskej Únie a ako predísť dvojitému zdaňovaniu v náväznosti na slovenské daňové podmienky. S nami získate:

 • nižšie náklady
 • väčšia istota
 • zaručenie správnosti spracovania
 • viacjazyčne a v elektronickej forme
 • bez rizika a s naším poistením až do výšky 100.000 EUR v Generali Slovensko

Daňové služby

Naše služby - daňová agenda:

* Daň z príjmov právnických a fyzických osôb

 • kalkulácia dane z príjmov
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A - zamestnanci
 • daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B – živnostníci a činnosti
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie pre neziskové organizácie a občianske združenia
 • upozornenie na rizikové oblasti
 • navrhnutie daňovej optimalizácie

* DPH

 • vypracovanie registrácie pre DPH na Daňovom úrade pre dobrovoľného alebo v zmysle zákona o DPH povinného plátcu DPH
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty mesačné alebo kvartálne
 • daňové konanie pre autorizáciu na podávanie súhrnných výkazov – ESL elektronicky
 • súhrnný výkaz k DPH, ESL,
 • daňové zápočty
 • výpočet DPH koeficientu
 • spracovanie žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

* Miestne dane

 • splnenie oznamovacej povinnosti
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • daň za parkovné miesta pre váš vozový park

* Spotrebné dane

 • daňové priznanie k dani z minerálnych olejov, liehu, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov v súčinnosti s Colným úradom SR

* Dalšie služby v oblasti daní

 • Optimalizovanie Vášho daňového statusu.
 • Odborné konzultácie a písomné stanoviská ku komplexným daňovým otázkam v súčinnosti aj s Centrálnym daňovým riaditeľstvom SR.
 • Daňové poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania.
 • Generálne daňové zastupovanie našich zákazníkov a poskytovanie odbornej podpory pri výkone daňovej kontroly na základe generálnej plnej moci.
 • Vykonanie nezávislých daňových auditov s cieľom identifikovať rizikové oblasti, poprípade podľa vašich požiadaviek.
 • Spracovanie a vyhotovenie komplexne všetkých daňových hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy.

 

Prečo si vybrať za partnera práve Goblet.sk ?

 • Individuálny, promptný a ústretový prístup
 • Sme člen Slovenskej komory daňových poradcov, číslo licencie 92/2009, www.skdp.sk
 • Odborné skúsenosti získané v domácej a medzinárodnej poradenskej a účtovnej spoločnosti počas posledných 30 rokov.
 • Spoľahlivosť, diskrétnosť a flexibilnosť z našej strany sú pre Vás samozrejmosťou.
 • Stanovené termíny plníme podľa dohody, presne včas.
 • Daňová problematika je náročná všade, jej štúdium a sledovanie zmien vieme primerane zabezpečiť my, takže ak ste náš klient, platenie si daňového poradcu Vás vyjde mnohonásobne menej.
 • Vieme šetriť dane našich klientov, všetko v zmysle platnej slovenskej legislatívy a usmerňovať ich kroky k posilneniu ekonomiky každého nášho klienta.

Držíme sa hesla: "Ak sa darí nášmu klientovi, bude sa dariť aj nám !"