Ostatné

  • Registratúrny poriadok
  • Ochrana osobných údajov pracovníkov
  • Vypracovanie interných smerníc spoločností
  • Archivácia dokumentov možná až na 20 – 25 rokov
  • Zabezpečenie BOZP /bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov/
  • Zabezpečenie PO / požiarnej a protipožiarnej ochrany/
  • Zabezpečenie hygienických posudkov
  • Zabezpečenie a vypracovanie plánu boja proti organizovanej kriminalite a praniu špinavých peňazí – podľa slovenskej legislatívy povinné pre väčšinu spoločností, ktoré majú v predmete svojej činnosti tie predmety, ktoré zákony prikazujú vyhotoviť a vypracovať tento plán boja /zákon č. 297 z roku 2008/