Kontaktné údaje

I. Goblet & Jenever Economy, s.r.o. – účtovná, poradenská a právna spoločnosť zabezpečujúca pre Vás komplexné služby

a

II. Goblet & Jenever Economy DP, k.s. - daňový poradca, zapísaný v Slovenskej komore daňových poradcov, číslo osvedčenia a licencia 92/2009.

Trenčianska 17
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2/ 3219 9891
fax: +421 2/ 3219 9891
e-mail: strhan@goblet.sk

I. II.
IČO: 46 673 695 IČO: 44 684 045
DIČ: 2023513899 DIČ: 2022797139
Ič pre DPH: SK2023513899 Ič pre DPH: SK2022797139 
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
č.ú.: 262 525 3699 / 1100 č.ú.: 262 976 9449/1100
SWIFT: TATRSKBX SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK92 1100 0000 0026 2525 3699 IBAN: SK59 1100 0000 0026 2976 9449


Kontaktné osoby – hlavní šéfmanažéri jednotlivých sekcií

dr. Daniel Strhan Iveta Strhanová
+421 905 649 690 +421 903 214 580
strhan@goblet.sk strhanova@goblet.sk

 

 

The headline of Goblet´s Group:

  • dr. Daniel STRHAN, chairman, president and CEO + financial dynamics, advisor, law legal activities, tax and accounting controll
  • Iveta Strhanová, personal, loan and prosecutor, advisor + controll, tax and accounting

 

Kontaktný formulár: