Služby

Prehľad našich hlavných služieb:

účtovné a daňové služby

  • Účtovníctvo a účtovné služby - komplexné spracovanie a vedenie podvojného aj jednoduchého účtovníctva, audit, zastupovanie pred daňovými úradmi, účtovné poradenstvo a pod.
  • Dane a daňové služby - Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, DPH, hlásenia a výkazy ESL, miestne a spotrebné dane, daňové poradenstvo a optimalizovanie Vášho daňového statusu.
  • Mzdy - mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov, výpočet odvodov poistného za zamestnancov, ročné zúčtovanie dane, zaslanie príslušných výkazov úradom a poisťovniam.
  • Personalistika -  Príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd, konzultácie pre zamestnávateľov, optimalizácia pracovno-právnych vzťahov, zabezpečenie povinných školení zamestnancov /BOZP a PO/.
  • Právno-ekonomické služby - Zakladanie obchodných spoločností a živností, zmeny v spoločnostiach a živnostiach, valné zhromaždenia, konzultácie pred založením spoločnosti, predaj „ready made“ s.r.o.
  • Likvidácia, konkurz a výmaz spoločností ex offo - Komplexné služby a poradenstvo pre výmaz z Obchodného registra, vypracovanie daňového posudku pre účely likvidácie spoločnosti.
  • Poskytnutie sídla spoločnosti - Ponúkame poskytnutie adresy pre účely umiestnenia sídla spoločnosti, prípadne poskytnutie kontaktnej - doručovacej adresy pre fyzické i právnické osoby zo Slovenska a zahraničia.
  • Ostatné služby - Ochrana osobných údajov pracovníkov, registratúrny poriadok, vypracovanie interných smerníc spoločností, archivácia dokumentov, zabezpečenie a vypracovanie plánu boja proti organizovanej kriminalite a praniu špinavých peňazí.