O spoločnosti Goblet.sk

Spoločnosť Goblet poskytuje svoje služby na slovenskom podnikateľskom trhu domácim aj zahraničným klientom už od roku 1993 pod iným zoskupením a v inej podobe a neskôr postupným transformovaním sa do dnešnej podoby 2 spoločností – účtovnej a daňového poradcu. Zaoberá sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom, zakladaním spoločností a živností, konkurzom a likvidáciou predĺžených alebo problematických spoločností, právnymi službami a pod., ktoré poskytuje všetkým typom podnikateľských subjektov ako aj inými ostatnými – nadväzujúcimi službami na činnosť podnikateľských subjektov (viac o službách v sekcii Služby).

Okrem spomenutého vychádzame aj z vlastnej podnikateľskej skúsenosti pri správe, činnosti a aktivitách našich podnikateľských spoločností / skupiny BEA Group /. Toto nám umožňuje aj ďaleko širší pohľad na celé podnikanie, vyváženosť a ochranu ekonomiky a platenia daní každej jednotlivej podnikateľskej spoločnosti a každého podnikateľa v náväznosti na slovenský daňový systém. A toto je naša výhoda oproti väčšine účtovných a daňových spoločností a kancelárií.

Náš pohľad je globálny a keď pre Vás urobíme začiatok "A" tak potom Vám povieme aj následnosť "B" až po "Z". Keďže máme za sebou patričné ekonomické a materiálne zázemie a z toho plynúce personálne, ekonomické a priestorové vybavenie, z tohto pohľadu vychádza aj naša cenová ponuka, ktorej hladina je cenovo prístupná nielen veľkým nadnárodným spoločnostiam, stredným podnikom ale aj a najmä malým a drobným podnikateľom a ich spoločnostiam v porovnaní s cenovou hladinou ostatných slovenských účtovných a daňových kancelárií.

Veď základom ekonomiky každého štátu v Európskej Únii, jej HDP a do jeho rastu je zapojený každý jednotlivý podnikateľský subjekt. Tí tvorbou pracovných miest a platením všetkých druhov daní tvoria minimálne 70% každej ekonomiky. Niekde aj viac až do 90%. A na zastrešenie činností týchto podnikateľských subjektov a ich ochrany sme tu my.

 

Goblet.sk  ... Účtovné, daňové služby a odborné poradenstvo