Prečo my?

Prečo si zvoliť nás na spracovanie Vášho účtovníctva, miezd a daní?

 • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte platiť školenia pre účtovníka (kto bude vo Vašej spoločnosti vedieť aké školenia sú potrebné?)
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti najmä v dnešnej dobe, keď sa postupne zavádzajú a implementujú spoločné daňové a účtovné postupy a systémy celoeurópskeho zosúladenia členských štátov Európskej únie
 • ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby zabezpečíme my
 • na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a daní a je proti prípadným rizikám aj poistená v Generali Slovensko poisťovňa, a.s., certifikát poistky č. 50018077-33 do výšky 67.000,- €
 • v prípade že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, orgánmi štátnej alebo miestnej správy, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne preberieme doklady a spracujeme ich
 • spracujeme a poskytneme Vám kvartálne, prípadne mesačné prehľady, vrátane hospodárskych výsledkov za to ktoré obdobie a Vy môžete následne korigovať a smerovať Vaše podnikateľské aktivity
 • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti
 • všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v slovenskom, v nemeckom alebo anglickom jazyku v tlačenej aj elektronickej podobe v rôznych formátoch (PDF, XLS, TXT, RTF, CSV, HTM, ARP alebo podľa Vášho používaného formátu)
 • možnosť vzdialeného internetového prepojenia do Vášho účtovného sytému priamo k nám a on-line sledovania Vášho stavu účtovníctva, ekonomiky a daní
 • v prípade zahraničných a mimo slovenských podnikateľov a spoločností komunikujeme v nemeckom alebo anglickom jazyku

 

úspešná spolupráca