Poskytnutie sídla spoločnosti

Ponúkame poskytnutie adresy pre účely umiestnenia sídla spoločnosti, prípadne poskytnutie kontaktnej - doručovacej adresy pre fyzické i právnické osoby zo Slovenska a zahraničia.

V rámci služby poskytnutia sídla pritom zabezpečujeme, aby boli splnené všetky podmienky, ktorými všeobecne záväzné predpisy sídlo spoločnosti vymedzujú. Ide najmä o:

  • označenie sídla spoločnosti obchodným názvom a identifikačným číslom
  • prijímanie písomností zasielaných na adresu spoločnosti
  • zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi
  • umožnenie obchodných schôdzok v sídle spoločnosti za účelom jej obchodného vedenia