Právno-ekonomické služby

Zakladanie obchodných spoločností

 • konzultácie pred založením spoločnosti
 • spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny
 • návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra

Zakladanie živností

 • zakladanie voľných, viazaných a koncesovaných živností
 • konzultácie pred založením živnosti
 • návrh na zápis živnosti do Živnostenského registra

Zmeny v obchodných spoločnostiach

 • konzultácie
 • prevody obchodných podielov
 • ostatné zmeny – zmeny sídla spoločnosti, rozšírenie predmetov činnosti, odvolanie a menovanie štatutárov /konateľov, prokuristov../, zmeny adries, názvov spoločností a podobne
 • návrh na zápis zmien do Obchodného registra

Zmeny v živnostiach

 • konzultácie
 • návrh na zápis zmien do Živnostenského registra
 • ostatné zmeny (zmena adresy, sídla...)

Valné zhromaždenia

 • zabezpečenie Valného zhromaždenia – povinné vyplývajúceho z Obchodného zákonníka /schvaľovanie ročných účtovných závierok/ a všetky ostatné zmeny a návrhy spoločností
 • spísanie zápisnice z Valného zhromaždenia
 • návrh na zápis všetkých zmien z Valných zhromaždení do Zbierky listín Obchodného registra
 • konzultácie